Monday, 5 June 2017

P. Marek Suski o ustaleniach "wSieci" nt. 10/04: "Ci ludzie nie powinni być w polityce, powinni być w więzieniu"

No comments:

Post a comment