Monday, 12 June 2017

PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR

Przez Chrztu Świętego wielki dar 
O Chryste, z Twej hojności
Twym dzieciom wiary dałeś skarb, 
Nadziei i miłości.
 Ref.: Najświętszej Trójcy wieczną cześć, 
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy, 
W niej żyć, umierać chcemy.
 Z wyznawców Twoich wiernych rzesz, 
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W ojczyźnie naszej władasz też 
Przez długie tysiąclecie.
 Ref.: Najświętszej Trójcy wieczną cześć, 
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy, 
W niej żyć, umierać chcemy.
 Na Tysiąclecia święty czas 
Wielkiego odrodzenia,
Na chrzcie zło one każdy z nas 
Odnawia przyrzeczenia. 
 Ref.: Najświętszej Trójcy wieczną cześć, 
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy, 
W niej żyć, umierać chcemy.
 Przez Twoją, Chryste, zbawczą Krew,
Bolesne Twe kochanie,
Niech z serc ustąpi wszelki gniew
I miłość zmartwychwstanie!
 Ref.: Najświętszej Trójcy wieczną cześć, 
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy, 
W niej żyć, umierać chcemy.

No comments:

Post a comment