Módlmy się razem

Na tej stronie będą umieszczane modlitwy i intencje do wspólnej modlitwy.
Proszę je zamieszczać, jako komentarze a ja wprowadzać je będę na początek strony.
I abyśmy zdrowi byli
na
C+U+D

Spis modlitw


MODLITWA O BEATYFIKACJĘ Sł. B. Ks. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
A Prayer for the Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński
The Primate of the Millenium

Aniele Boży, stróżu mój

My chcemy Boga
Litania narodu polskiego
(Modlitwa w intencji Ojczyzny, ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego)
Litania loretańska
Pod Twoją obronę
Modlitwa św. Bernarda
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Litania do św. Józefa
Pieśń O Świętym Józefie.
Modlitwy do św. Józefa
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Litania do Ducha Świętego
Modlitwa dla każdego

Litania do św. Andrzeja Boboli


Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
Sł. B. Ks. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
PRYMASA TYSIĄCLECIA
(3 sierpnia 1901 – 28 maja 1981)

            Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość.
            Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
            Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
            Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego.
            Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.
Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę ...


A Prayer for the Beatification
of Cardinal Stefan Wyszyński
The Primate of the Millenium
(3 VIII 1901 – 28 V 1981)

         Triune God, in Your inexpressible goodness You keep calling upon new apostles to bring Your Love to the world. Be glorified for having given us a providential Pastor, Cardinal Stefan Wyszyński.
         God, who are the source of all holiness, we ask You to make the Church acknowledge him as one of Her saints. Look upon his heroic faith, full commitment to You, upon his courage in the face of hardships and persecutions suffered for Your name. Remember his love for the Church of Your Son; remember how faithfully he loved his fatherland and every man, whose dignity and rights he fought for, whose enemies he forgave, thus overcoming evil with good.
         Surround Cardinal Stefan Wyszyński with glory as Your faithful servant, who staked everything on Mary and trusted Her completely, finding recourse with Her when defending the Christian faith and the national freedom.
         Father, who are infinitely good, make him an intercessor for us before You. Amen.


         I humbly ask You, God, by the intercession of Cardinal Stefan Wyszyński, impart me the grace I’m now asking You for ……..  Aniele Boży, stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, umysłu i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Ref: 
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.

My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach;
My chcemy Boga w mediach, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.   
Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w wojsku, w sądzie
W rozkazach wodzów, w księgach praw
W służbie na morzu i na lądzie,
W walce i w rozstrzyganiu spraw

Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w każdym stanie
Boga niech wielbi kler i lud
Chłop, i robotnik, i mieszczanin
Bogu niech niosą życia trud.

Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w naszym kraju
Wśród polskich pól i polskich chat,
W polskim języku i zwyczaju,
Żeby szanował brata brat.
Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w każdej chwili,
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
W śpiewie słowika, w kwiecie lilii

Wśród ciemnej nocy, w smutku dniach.   
Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga! Jego prawo
Niech będzie naszych czynów tło!
Byśmy umieli trafnie, żwawo:
Wybierać dobro, zwalczać zło!   
Ref:
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.Litania narodu polskiego


Kyrie eleyson. Chryste eleyson. Kyrie eleyson.
Ojcze z nieba, Boże,
Ojcze narodu polskiego, wysłuchaj nas, Polaków.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Odkupicielu narodu polskiego, ratuj nas, Polaków.
Duchu święty, Boże,
Nadziejo narodu polskiego, umocnij nas, Polaków.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Polakami.

Święta Maryjo, Matko Boża, Matko nasza, módl się za nami.
Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Matko Zwycięska, módl się za nami.
Matko Boska, którą przodkowie nasi wybrali na Królową Polski i Litwy,
Uproś u Syna swego potrzebne łaski Polsce i naszym Sąsiadom.

Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie kobiet brzemiennych i ojców, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie robotników, módl się za nami.

Święci patroni Polski –
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku,
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku,
Święty Stanisławie Kostko, patronie polskiej młodzieży,
Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku,
Święta Jadwigo Królowo, "A któż im łzy powróci?",
Święty Kazimierzu, królewiczu,
Święta Jadwigo Śląska, patronko uchodźców oraz pojednania i pokoju,
Święta Kingo, patronko ubogich,
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego,
Święty Szczepanie, pierwszy męczenniku,
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,
Módlcie się za nami, Polakami.

Wszyscy święci i błogosławieni polscy,
Módlcie się za nami, Polakami.


Aniele Boży, Stróżu Polski,
Strzeż nas od wszelkiego zła.

Święty Kazimierzu, królewiczu, patronie Litwy,
Módl się za nami.

Święty Jozafacie, patronie Rusi,
Módl się za nami.

Święty Antoni Pieczerski, patronie Ukrainy,
Módl się za nami.

Święty Wacławie, patronie Czech,
Módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie Węgier,
Módl się za nami.

Święty Bonifacy, patronie Niemiec,
Módl się za nami.

Święty Brunonie z Kwerfurtu, przyjacielu Polski,
Módl się za nami.

Święci patroni Europy –
Święty Benedykcie z Nursji,
Święci, Cyrylu i Metody,
Święta Brygido Szwedzka,
Święta Katarzyno ze Sieny,
Święta Edyto Stein,
Módlcie się za nami, Polakami.

Od niewoli ruskiej, germańskiej, muzułmańskiej i unijnej,
Wybaw nas, Panie.

Boże, przez krew, cierpienia i niedole, jakich
od początku naszych dziejów doświadczał naród polski
od naszych sąsiadów, od Krzyżaków, Tatarów i Turków,
Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
uczestniczących we wszystkich powstaniach
i wojnach za Wiarę i Wolność,
Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
walczących „O Wolność Waszą i Naszą”,
Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
w czasie I i II wojny światowej,
Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
pomordowanych na nieludzkiej ziemi,
Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, przez krew, cierpienia i niedole niewolników,
wygnańców, zesłańców i pielgrzymów polskich,
Wysłuchaj nas, Panie.

O niepodległość i wolność dla Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię, Panie.

Spraw, aby Wiara nasza była trwałą podstawą naszego codziennego życia,
Prosimy Cię, Panie.

Spraw, aby Nadzieja Twoja zagościła na zawsze w sercach naszych,
Prosimy Cię, Panie.

Spraw, aby Miłość Twoja zwyciężyła wszelkie zło w nas i wokół nas,
Prosimy Cię, Panie.

Za rozbite rodziny polskie,
Przepraszamy Cię, Panie.

Za pomordowane dzieci polskie przed urodzeniem,
Przepraszamy Cię, Panie.

Za nasze wady narodowe, nałogi i grzechy,
Przepraszamy Cię, Panie.

Boże, przebacz nam nasze winy,
i naucz nas przebaczać naszym winowajcom.
Boże wzmocnij nas na ciele, na umyśle i na duszy,
abyśmy mogli podnieść się z naszych upadków i naprawić nasze błędy,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Boże, oczyść Miłością Twoją czyny, umysły i serca naszych nieprzyjaciół.
Boże, naucz nas miłować naszych nieprzyjaciół.
Boże, naucz nas dobrem zwyciężać zło.

Boże, przez zasługi wiernych sług Twoich – 
Papieża-Polaka, św. Jana Pawła II, 
św. s. Faustyny Kowalskiej,
Sł. B. Prymasa Tysiąclecia, ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego
i wszystkich polskich świętych i błogosławionych,
Zmiłuj się nad nami, Polakami.

Boże Miłosierny, okaż miłosierdzie swoje Polsce i całemu światu,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Przyrzekamy miłować Boga, Ojczyznę i Rodzinę.
Szanować godność kobiety i matki.
W wierze ojców naszych i głębokim patriotyzmie
wychowywać zdrowe, szlachetne i wierne pokolenia Polaków.
Żyć na co dzień zgodnie z Ewangelią.

Królowo Polski, wspieraj nas w dobrem i chroń od zła wszelkiego –
Niech hasło „Bóg, Ojczyzna i Rodzina” zjednoczy na nowo naród polski w kraju i poza jego granicami,
Niech Polak będzie Polakowi bratem.
Uproś dla nas potrzebne łaski, abyśmy mogli zrealizować w całej pełni Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego.

Tak nam dopomóż Bóg i Ty, Maryjo, Matko i Królowo nasza.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się,
(Modlitwa w intencji Ojczyzny, ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego)
Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, prosimy Cię, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy dziś do Ciebie. Pozwól, że przedstawimy Ci je za pośrednictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski.
Matko, tyle już razy w dziejach doświadczyliśmy Twojej pomocy. Z tym większą ufnością błagamy Cię, abyś orędowała za naszą Ojczyzną przed obliczem Boga, Ojca ludów i narodów.
Stajemy przed Tobą świadomi powagi chwili, wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, które przeżywa nasza Ojczyzna.
Przychodzimy do Ciebie pełni niepokoju, a jednocześnie niezachwianej wiary, że Ty jesteś wpośród nas i otaczasz nas swoją macierzyńską opieką.
To Ty, Matko, budzisz w nas poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, za Naród, za jego dobro i przyszłe losy. Ty wlewasz w serca nasze odwagę i nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem w Ojczyźnie naszej.
Ponawiamy dziś nasze bezgraniczne zawierzenie Tobie. W Twoje dłonie składamy nasze dalsze losy. Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek.
- Ześlij nam światło, wskaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw i chaosu społecznego.
- Daj nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy przezwyciężając wszystkie trudności i różnice poglądów, zdołali ocalić wspólne dobro Ojczyzny.
- Udziel nam ducha pokoju i rozwagi, aby nie doszło do rozlewu krwi i wojny.
- Obroń nas, abyśmy nie utracili wolności, nabytej za tak wielką cenę krwi przodków naszych.
- Udziel nam łaski głębokiej, rzetelnej odnowy ducha Narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny.
Bogurodzico, Matko Chrystusowa, która wiernie wytrwałaś pod krzyżem swojego Syna, pośpiesz na pomoc i nam, Jego dzieciom. Wysłuchaj nas i prowadź drogą sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Amen.
Litania loretańska

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,                      zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo,                            módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa                   módl się za nami.
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej

Matko Miłosierdzia
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna                       módl się za nami.
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości    módl się za nami.
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny z pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo Niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów                      módl się za nami.
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo różańca świętego
Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy, umysłu i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę
uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,


Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij o Najłaskawsza Panno Maryjo, iż nie słyszano od wieków, aby ktokolwiek się pod Twoją obronę uciekał, wsparcia Twojego błagał, Ciebie o przyczynę prosił a przez Ciebie został opuszczony.
Tą nadzieją ożywiony do Ciebie Panno nad Panami i Matko przychodzę, przed Tobą nędzny grzesznik ze łzami się korzę. Nie gardź o Matko Wcielonego Słowa, prośbami moim, ale usłysz je łaskawie i  wysłuchaj.
Pokaż, że jesteś Matką  i niechaj Syn, który się z Ciebie narodził przyjmie  przez Ciebie pokorne moje błagania.  

Amen.


Koronka do Miłosierdzia Bożego
[Odmawiamy na różańcu]

Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga... 

Na dużych paciorkach (1 raz):
"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata".
 
Na małych paciorkach (10 razy):
"Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata".
 
Na zakończenie (3 razy):
"Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem". 

Amen.

***
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże,                                                      zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego,                   zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.


Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię Umiłowanego Syna Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków. Amen.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.  


Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.

 Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieść do światła i królestwa Bożego.

Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie.

Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.

Módlmy się o opiekę i Boże błogosławieństwo dla polskich rodzin

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -- zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, -- zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, -- módl się za nami. 

Święty Józefie, -- módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, -- módl się za nami.
Światło Patriarchów, -- módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, -- módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, -- módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, -- módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, -- módl się za nami.
Józefie najczystszy, -- módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, -- módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, -- módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, -- módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, -- módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, -- módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, -- módl się za nami.
Wzorze pracujących, -- módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, -- módl się za nami.
Opiekunie dziewic, -- módl się za nami.
Podporo rodzin, -- módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, -- módl się za nami.

Nadziejo chorych, -- módl się za nami.
Patronie umierających, -- módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, -- módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego, -- módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.


P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.


Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
Pieśń O Świętym Józefie.
Szczęśliwy kto sobie Patrona
Józefa ma za Opiekuna;
Niechaj się niczego nie boi,
Gdy święty Józef przy nim stoi,
Nie zginie.

Idźcie precz marności światowe,
Boście wy do zguby gotowe;
Już ja mam nad kanar słodszego,
Józefa Opiekuna mego,
Przy sobie.

Ustąpcie, szatańskie najazdy,
Przyzna to ze mną człowiek każdy,
Że choćby i samo powstało,
Piekło się na mnie zbuntowało,
Nie zginę.

Gdy mi jest Józef ulubiony,
Obrońcą od każdej złej strony;
On ci mnie ze swojej opieki
Nie puści, i zginąć na wieki
Nie mogę.

Przeto cię upraszam serdecznie,
Józefie święty, bym bezpiecznie
Mógł mieć zgon i lekkie skonanie,
I grzechów moich skasowanie,
Przy śmierci.

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego
Stawić się, wielce straszliwego;
Bądźże mi Józefie przy sądzie,
Kiedy mnie Bóg sądzić zasiędzie,
Patronem.

Odpędzaj precz nieprzyjaciela
Duszy mej, spraw oskarżyciela;
Kiedy mnie skarżyć, prześladować
Będzie chciał, chciejże mnie ratować,
O Święty!

Józefie! oddal czarta złego,
A Boga już zagniewanego
Przejednaj,
O to dziś zwracam się do ciebie

abym mógł z tobą wiecznie w niebie
Królować.


Modlitwy do św. Józefa

1.Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś Świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty.

Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem, oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie, uproś nam u Boga, Dawcy życia, potomstwo, ponieważ nikt inny jak Ty, nie potrafi pojąć tajemnicy poczęcia nowego życia.

Oręduj za nami, aby Dobry Bóg w swej pełnej miłości zechciał pobłogosławić nas potomstwem i wstawiaj się za nami, święty Józefie, by na chwałę Bożą nasz dom napełnił się radością i rodzinnym szczęściem.

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami.

Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.2. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa – Twojego Jednorodzonego Syna – opiece świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie, uproś nam u Boga, Dawcy życia potomstwo, ponieważ nikt inny jak Ty nie potrafi pojąć tajemnicy poczęcia nowego życia.

Oręduj za nami, aby Dobry Bóg w swej pełnej miłości zechciał pobłogosławić nas potomstwem i wstawiaj się za nami Święty Józefie, by na chwałę Bożą nasz dom napełnił się radością i rodzinnym szczęściem.

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami.

Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.3. Ojcze Niebieski, Ty, który wybrałeś świętego Józefa na ziemskiego ojca Twojego Syna i małżonka Maryi pełnej łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i Maryi, aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie, uproś nam u Boga, Dawcy życia potomstwo, ponieważ nikt inny jak Ty nie potrafi pojąć tajemnicy poczęcia nowego życia.

Oręduj za nami, aby Dobry Bóg w swej pełnej miłości zechciał pobłogosławić nas potomstwem i wstawiaj się za nami święty Józefie, by na chwałę Bożą nasz dom napełnił się radością i rodzinnym szczęściem.

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami.

Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.

Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z Niepokalanym Sercem Maryi błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego Przybranego Syna te łaski, o które Cię prosimy, i zjednocz nas w Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen.O, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie,

– przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu – ulituj się nad nami,

 – przez Twoje święte życie, pełne cnót i zasług – usłysz naszą modlitwę,

– przez Twoje Przeczyste Serce – bądź przy nas.
Amen.
***

Litania do Ducha Świętego


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Modlitwa dla każdego

To jest jedna z najlepszych
modlitw, jakie kiedykolwiek czytałem.
ODMAWIAJ JĄ, NAWET JEŚLI NIE CZUJESZ TAKIEJ POTRZEBY,
ZAJMIE CI ONA TYLKO MINUTĘ
 
Mimowolnie ją przeczytałem....
I zrozumiałem, że „Strach przed człowiekiem to sidło,
kto ufa Panu, bezpieczny” Prz. 29, 25
Nawet nie wiesz

Kiedy Bóg chce Ci pobłogosławić!!

Boże sprawy dokonują się, gdy ich najmniej oczekujesz!!!!!!!!


Kochany Panie, dziękuję Ci za dzień dzisiejszy,

Dzięki Ci, że widzę i słyszę tego poranka.

Cieszę się, że jesteś Bogiem, który przebacza i rozumie.


Tyle już uczyniłeś dla mnie i wciąż mi błogosławisz.

Przebacz mi dziś wszystko, cokolwiek zrobiłem,

powiedziałem lub pomyślałem,
a co Ci się nie spodobało
.


Teraz proszę Cię o wybaczenie.

Proszę Cię, zachowaj mnie od niebezpieczeństwa i krzywdy.


Pomóż mi rozpocząć ten dzień

z nową siłą i wdzięcznością.

Pozwól mi wykorzystać każdy dzień

bym z czystym umysłem słuchał Ciebie.


Wiem, że kiedy nie mogę się modlić,

Ty słuchasz mego serca.

Działaj przeze mnie, Panie.

Błogosław mi, bym był błogosławieństwem dla innych.


Daj mi siłę, bym mógł pomagać słabym...

Daj mi nadzieję, bym miał
słowa zachęty dla innych
.

Proszę Cię za zagubionymi,

którzy nie mogą odnaleźć drogi.


Otwórz horyzonty mego umysłu

bym umiał wszystko przyjąć.

Nie pozwól mi jęczeć i płakać

nad sprawami, nad którymi nie mam władzy.
Spraw, bym zachował się godnie
w skrajnych okolicznościach
.


Proszę za tymi, którzy są pokrzywdzeni i niezrozumiani.

Proszę za tych, którzy nie zaznali serdecznych relacji z Tobą.

Proszę za tych, którzy usuną tę modlitwę

bez podzielenia się nią z innymi.

Proszę Cię za tych, którzy nie wierzą.


Dziękuję Ci, że wierzę

iż Bóg odmienia ludzi
i ma władzę nad wszystkim
.

Proszę Cię za wszystkimi mymi braćmi i siostrami.

Za wszystkimi i każdym z osobna członkiem ich rodzin.

Modlę się o pokój, miłość i radość

w ich domach; niech wszystkie ich potrzeby będą zaspokojone.


Modlę się za każdego, kto to czyta

by wiedział, że nie ma problemów, okoliczności, lub sytuacji większych niż Bóg. Każda walka z Twą pomocą jest do wygrania.
Proszę Cię, by te słowa pozostały
w sercach tych, którzy je czytają

w imię Jezusa.  Amen!


Boże, kocham Cię i potrzebuję Ciebie.
Zamieszkaj w mym sercu.Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, - uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W. Abyśmy się stali godni obietnic Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie.
Twoje życie dopełniło się męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś.
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronuj odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.
Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.
Amen.


Upraszajmy u Matki Bożej, Królowej Polski,
aby Sł. Boży ks. Stefan kardynal Wyszyński
został uznany 
za Patrona polskich polityków.


Polecajmy Matce Bożej, 
Matce Nieustającej Pomocy i Matce Dobrej Rady 
wszystkie sprawy dziejące się w ZNPwK, 
prosząc Ją o opiekę, modlitwę i wsparcie.
Pod Twoją Obronę ...


Módlmy się w intencji Karola i Michelle o potrzebne łaski.
Pod Twoją obronę....


Módlmy się za spokój duszy ś.p. Bogdana Łabęckiego z Toronto.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

Współuczestniczmy w światowej modlitwie

Zaproszenie ks. abp. Wacława Depo na czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w łączności z Papieżem Franciszkiem 

 

Zapraszam do modlitwy w intencji powrotu do Boga Zbyszka, Mirosława, Krzysztofa i Józefa.
Dziękujmy Bogu za udaną operację i powrót do zdrowia p. Aleksandry.

Kościół na całym świecie modli się o pokój,

więc dołączmy i my do tej modlitwy. 

 

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka wygłoszone podczas czuwania modlitewnego
 

 

1 comment:

  1. Witam,
    Jakiś czas temu gdy przeglądałem stronę eczyzo.com był na niej umieszczony pewien cytat prymasa Wyszynskiego. Aktualnie znajduje sie jego inny cytat.
    Jaki był ten poprzedni cytat, niestety nie zapisałem go. Bardzo prosze o info na jarek_sz@wp.pl.
    Pozdrawiam.

    ReplyDelete